© GKGundegas, 2009

 

 

 

Piemiņas vieta komunistiskā režīma politiski represētiem Kurmāles pagasta iedzīvotājiem

 

Pilsētas laukuma ideju konkursa mets Kuldīgā

 

Alsungas ciema skvēra celiņu rekonstrukcija

 

Dzīvokļa pārplānojums Kuldīgā

 

Lauku viensētas ainavu labiekārtošana Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

 

Parka “Saules stūris” labiekārtojums Ventspilī

 

Ēku rekonstrukcijas ideju mets Kuldīgā

 

Apstādījumu priekšlikums skvērā pie Ventspils augstskolas

 

Ainavu aizsardzības pārskats rajonu plānojumu izstrādāšanai