© GKGundegas, 2014

 

 

 

Dipl. ing. ainavu arhitektūrā GUNTIS KALNIŅŠ (1972. g. 14. februārī)

 

Izglītība:

 

2007-

Latvijas Tehniskā universitāte. Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitektūra

 

2014

Latvijas universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā. Maģistra darbs: “Vēja parku vizuālās ietekmes novērtēšana un dizaina plānošana Latvijas ainavā.”

 

1993- 1998

Latvijas lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte. Bakalaura grāds vides zinībās. Inženiera kvalifikācija būvniecībā ar specializāciju ainavu arhitektūrā un plānošanā.

 

Sertifikāti:

Latvijas Arhitektu savienības pagaidu sertifikāts Nr. 10-P-337 un Nr. 10-P-390 arhitekta praksei Latvijas Republikā ainavu arhitektūrā un dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku un būvju arhitektūrā 2005. un 2006. gadā.

                         

Datoriemaņas:

Autodesk Architectural Desktop 2008 (licences tiesības), VIZ Render for ADT 2007 (3d vizualizācija, animācija- licences tiesības), SketchUp, MS Office, CorelDRAW, Corel Photo- Paint, ArcView GIS

 

Konkursi:

 

2014. gads

Latvijas arhitektūras gada balva 2014. Otrās pakāpes gada balva par “Izcilu darbu: “Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā.””                   

 

2008. gads

Latvijas arhitektūras 2007.gada labāko darbu skate. Balva nominācijā: „Teritorijas labiekārtošana, vides dizains. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība ĪADT „Ventas ieleja”. Skatu tornis-lapene. Pārventas parks, Kuldīga. Sadarbībā ar būvinženieri Jāni Pommeru, SIA “Energoceltnieks””.

 

2006. gads

Sakoptākais īpašums Kuldīgas pilsētā 2006.gadā. Nominācijā Sabiedriskās un darījumu teritorijas” -- Par SIA „Agrotehnika” tirdzniecības un servisa centra labiekārtojumu.

 

2005. gads

Labākie realizētie darbi arhitektūrā un būvniecībā Ventspils pilsētā 2004.gadā. Nominācija “Vides dizaina objekti” -- Figurāla puķu dobe Zemūdens pasaule, kopā ar koktēlnieku A. Dzērve.

 

2003. gads

Labākie realizētie darbi arhitektūrā un būvniecībā Liepājas pilsētā 2002.gadā. “U. Pīlēna birojs” biroja teritorijas labiekārtojums, kopā ar “U. Pīlēna birojs”.

 

2001. gads

Dalība ideju konkursā par Kuldīgas pilsētas laukuma rekonstrukciju. Atzinība par oriģinālāko darbu.

 

1998. gads

Sagatavoju projektu “Gudenieku kultūras, atpūtas un tūrisma centrs” un guvu atzinību “Sējējs'98” 2. kārtas studentu projektu konkursā.

 

1997. gads

Izstrādāju dizaina projektu “Jumta skaidu atdzimšana” un guvu atzinību a/s “Latvijas finieris” rīkotajā dizaina projektu konkursā.