· Veicam vēsturisku muižu parku atjaunošanas darbus. Ar īpašu pietāti izturamies pret veciem vēsturiskiem koku stādījumiem. Vispirms izzinām un respektējam pieejamos vēsturiskos muižu materiālus (parku plānus, aprakstus)

< < vairāk par darbiem

 

· Ierīkojam celiņus un laukumus, izmantojot irdenos seguma materiālus

< < vairāk par darbiem

 

· Uzstādām soliņus, informācijas stendus, parka skulptūras un tiltiņus

< < vairāk par darbiem

 

· Ierīkojam atpūtas vietas un parkus

< < vairāk par darbiem

 

· Izveidojam puķu paklājdobes un puķu skulptūras

< < vairāk par darbiem

 

· Veicam lauku viensētu ainavu labiekārtošanas darbus

< < vairāk par darbiem

 

· Veicam pilsētas dārzu ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu

< < vairāk par darbiem

 

· Veicam ainavu cirtes, veidojam koku vainagus

< < vairāk par darbiem

 

 

 

© GKGundegas, 2009