© GKGundegas, 2009

 

 

 

Lauku viensēta Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

 

Lauku viensēta Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā

 

Ventspils pludmales labiekārtošana

 

Dižgaiļu parka labiekārtojums un estrādes būvniecība Lipaiķu ciemā, Turlavas pagastā

 

Piena muzeja teritorijas labiekārtojums Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

 

Dzīvojamā māja Kuldīgā