© GKGundegas, 2013

 

 

 

1. maijs, 4. maijs un 9. maijs ir pavasara agrā ziedoņa laiks. Parasti Latvijā maija sākumā zied ķirši un kļavas. Plūmes jau noziedējušas un ābeles tikai raisa savus pumpurus ziedēšanai. Atcerējos savu vecvecāku viensētu Kurzemes pusē, kurā vecāmamma visapkārt sētai bija sastādījusi ķiršus. Parastos ķiršus, kādi aug Kurzemes mežos. Kas bija par prieku un svētku sajūtu, kad visi ķirši uzziedēja! Šo pavasari manās vecvecāku mājās ķirši uzziedēja 4. maijā. Domāju tieši par svētku sajūtas iemiesošanu Brīvības alejā, lai atzīmētu 1. maija, 4. maija un 9. maija gadadienas. Manuprāt tieši ķiršu uzziedēšana un ziedēšanas laiks asociējas ar svētku sajūtu maija sākumā. No mūsu Latvijas ķiršiem vēl nav atlasīti kloni stādiem, lai izvēlētos piemērotākos stādus pilsētu bulvāru vai ielu apstādījumiem. Tomēr pasaulē pilsētu apstādījumos ir iecienīti Japānas ķirši. Zināms cik liels notikums ir ķiršu ziedēšanas laiks Japānā. Arī Stokholmas karaļa dārzs ik gadus priecē apmeklētājus ar ķiršu ziedēšanu. Tādēļ izvēlējos piemērotāko Japānas ķiršu šķirni mūsu klimatiskiem apstākļiem- Prunus Accolade. Arī šo ķiršu ziedu krāsa- balti rozā labi sasauktos ar Brīvības pieminekļa granīta iesārto toni, savukārt vēlāk zaļais lapojums, kā līdz šim, ar tumšo vara zaļumu Brīvības pieminekļa virsotnē.

 

 

Dzīvojamās mājas pārplānojums Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

 

 

Kuldīgas Alternatīvās Sākumskolas (KAS) logo un zīmoga izstrāde

 

 

Viensētas labiekārtojums Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā

 

 

Kempings un tūristu pastaigu taka Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

 

IECERĒTAIS SKATS

 

Iecerētais skats pavasarī ķiršu Prunus Accolade ziedēšanas laikā, t. i., aprīļa beigās un maija sākumā. Skats uz 1. maija laukumu un piemiņas zīmi ar Jāņa Čakstes vārdiem vienā pusē:

 

"Sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt, ja nebūs Latvijas nebūsit arī Jūs."  

 

Piemiņas zīmes otrā pusē, kas pavērsta pret Brīvības pieminekli, ir attēlots uzaustošas saules motīvs.

IECERĒTAIS SKATS

 

Iecerētais skats vasarā, kad salapojuši ķirši Prunus Accolade un platlapu liepas Tilia platyphyllos. Apgaismojuma laternas dekorētas ar iekārtiem petūniju un pelargoniju puķu groziem.

 

Metu konkurss „ Brīvības aleja” Brīvības bulvāra posmā starp Raiņa bulvāri un Elizabetes ielu, Rīgā

IECERĒTAIS SKATS

 

Iecerētais skats vasarā nakts izgaismojumā, kad salapojuši ķirši Prunus "Accolade" un platlapu liepas Tilia platyphyllos.    Brīvības aleja izgaismota ar laternām un piemiņas zīme izgaismota ar segumā iebūvētu dekoratīvo apgaismojumu .

IECERĒTAIS SKATS

 

Iecerētais skats vasarā uz 4. maija laukumu un piemiņas zīmi. Piemiņas zīmes vienā pusē attēlots uzaustošas saules motīvs un otrā pusē, kas pavērsta pret Ministru kabineta ēkas pusi, ir iegravēti Mavrika Vulfsona vārdi, kurus viņš teica 1990. gada 4. maijā Neatkarības deklarācijas pieņemšanas sēdē: "Latvija ir gaidījusi šo Deklarāciju jau piecdesmit gadus, Latvija ir nepacietīga, tādēļ neuzskatiet to par avantūru, bet uzskatiet par pienākuma izpildi pret tautu".

IECERĒTAIS SKATS

 

Iecerētais skats pavasarī ķiršu Prunus Accolade ziedēšanas laikā, t. i., aprīļa beigās un maija sākumā uz 9. maija laukumu jeb Eiropas laukumu un pieminekli "Eiropas nolaupīšana". Piemineklis attēlots un uztverams vienīgi arhitektoniski konceptuāli. Skulptūras kompozīcijas izveidei piesaistāms tēlnieks. Skulptūras saturiskajā veidolā ieteicams izmantot grieķu leģendu "Zevs un Eiropa", kā arī latviešu mitoloģiskos tēlus Pērkonu, Laimu un Māru. Materiāli- granīts, metāls, ūdens.

 

Vēsturiska kolekciju dārza rekonstrukcija Aizputē

 

 

Vēja elektrostacijas būvniecība (VES) Otaņķu pagastā, Nīcas novadā

Ietekmes uz ainavu, dabas teritorijām, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas resursiem novērtējums

Mirgošanās efekta un apēnojuma novērtējums

 

 

Veikala teritorijas labiekārtojums Saldū

 

 

Mets Tērvetes skatu tornim