© GKGundegas, 2013

 

 

 

Iecerētais skats uz tiltiņu pāri Alekšupītei Skolas ielā, Kuldīgā

 

Iecerētais skats Baznīcas ielā, Kuldīgā

 

Iecerētā interaktīvā tūristu taka “e - alekšupīte” Kuldīgas vecpilsētā

Kuldīgā pārsvarā ir vienkārši un patīkami skati, tādēļ  šo skatu galvenie kompozīcijas elementi, kā piemēram, ritms, akcents un fons ir saglabājami.

Vecpilsētā izmantoto materiālu daudzveidība nav liela. Tie pārsvarā ir no dabīgām izejvielām izgatavoti materiāli- sarkanie māla ķieģeļi, laukakmeņi, dolomīta akmeņi, betons, kaļķa un cementa apmetumi. Būvniecībā izmantotie tradicionālie pielietotie materiāli ir pārdzīvojuši laika pārbaudi un ir piemēroti Kuldīgai.

 

Liepa auga Liepājā,

Ozols auga Kuldīgā.

Dievs dos labu rudentiņu,

Līgos liepa pie ozola

                               (Latviešu tautasdziesma)

 

Kuldīgas, kā jebkuras Kurzemes vai Latvijas pilsētiņas, mākslinieciskais šarms slēpjas pilsētiņu savdabīgumā un nesamākslotībā. Dabiskais Kuldīgas mazpilsētiņas šarms ap Alekšupīti ir neatkārtojams.

Baznīcas iela ar puķu dekorācijām radītu sajūtas, ka iebrauc vecpilsētā kā pa puķu aleju un uz apkārtējo ielu fona ieliņa izceltos kā spožs akcents. Puķu podu, kublu utt. ziedu kompozīcijās būtu izmantojamas dažādas sārto un sarkano nokrāsu nokarenās pelargonijas. Šo ziedu krāsu gamma sasauktos ar ielas seguma krāsu gammu ar tumši sarkanīgiem un pelēcīgiem šķeltā, kaltā un apaļā laukakmeņiem. Bbrauktuve klāta gaiši sārti pelēcīgos betona bruģakmens toņos. Baltās betona plāksnes sarkanīgi pelēcīgo šķelto un kalto laukakmeņu ielaidumos simboliski sasauktos ar Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga un Kuldīgas karoga krāsu savstarpējo saderību un piederību. Atsevišķās plāksnēs iegravētie Kuldīgai raksturīgie detaļu zīmējumi, nozīmīgie kuldīdznieku vēstījumi, dzejas rindas utml. simbolizētu pilsētas iedzīvotāju patriotisko tēlu.

Interaktīvā tūristu taka projektēta gar Alekšupīti līkloču veidā pa esošām Kuldīgas ielām un pa speciāli veidotiem celiņiem Alekšupītes krastos.

Interaktīvais gids "kaķu pēdiņa" ir paredzēta tūristiem un citiem interesentiem, kuri vēlas ar interaktīvas tehnoloģijas palīdzību saņemt audio informāciju ekskursijā gar Alekšupīti visā tās garumā.

Ekskursanti paredzēti aprīkot ar interaktīvu gidu, kas sastāv no galvenā informācijas aparāta un austiņām. Informācijas aparātā paredzēts ieprogrammēt stāstījumu par takas posmā sastopamiem nozīmīgiem objektiem vairākās valodās.

Savukārt dažādos takas posmos, nozīmīgāko objektu tuvumā, atrastos sensors "kaķa pēdiņa", uz kuru orientējot un aktivizējot informācijas aparātu, austiņās tiktu pasniegts stāstījums par konkrēto objektu. "Kaķa pēdiņa" paredzēts izgatavot no balta betona plāksnes pamatnes, kurā būtu iestrādāts kaķa pēdiņas formas attēls no bronzas.

 

Iecerētie kaķu tēlniecības objekti Kuldīgas vecpilsētā

Kuldīgas vecpilsētā ļoti bieži sastopami ir kaķi, kuri gozējas vecpilsētas namiņu logos un pastaigājas pagalmos. To klātbūtne vecpilsētā ļoti piestāv un dažkārt aizrauj jebkuru interesentu.

Rotaļīgi kaķu tēlniecības objekti būtu izvietojami visā takas garumā pa posmiem takas pagriezienos, redzamās zīmīgās vietās un interaktīvā gida "kaķa pēdiņa" tuvumā.

Sižetiskie kaķu tēlniecības objekti paredzēti veidot kā atpazīstamus Kuldīgai raksturīgus pilsētnieku tēlus kaķu izskatā un cilvēku apģērbā (tirgotājs- veikalnieks vai arī rātskungs, sētnieks, ziepju fabrikants, apskāvušies mīlētāji, gleznotājs).

Kaķu tēlniecības objektus izvietotu piemērotās vietās: tirgotājs- veikalnieks vai arī rātskungs Rātslaukumā; sētnieks viesnīcas "Metropoles" pagalmā vai bijušās iebrauktuves pagalmā; ziepju fabrikants iepretim bijušai ziepju fabrikai Skolas ielā; apskāvušies mīlētāji parkā pie Alekšupītes ūdenskrituma; gleznotājs pie Katrīnas baznīcas tiltiņa pāri Alekšupītei.

 

Iecerētais skats ar atpūtas vietu pie Alekšupītes Kuldīgas vecpilsētā

Sitot mušai,

Es trāpu zālei,

Kurā puķe zied.

 

             (Isa Kobajasi)

 

Kuldīgas vecpilsēta ir pievilcīga ar savu dabiski lauciniecisko vienkāršību un kompaktumu. Pilsētiņas kompaktums izpaužās sarkano kārniņu vecpilsētu jumtu ainavā un ēku arhitektūrā, vienkāršība veido pagalmus un Alekšupītes krastus. Alekšupītes krastos un to pagalmos esošie pelēcīgie šķūnīši un malku grēdas, savstarpēji savdabīgi kontrastē ar vienkāršām puķu dobēm un zaļiem mauriņiem, laukakmeņu bruģa, grants un zemes segumiem. Tās ir galvenās Alekšupītes krastu noskaņas.

 

Iecerētais skats uz Alekšupītes ieteku Ventā Kuldīgas vecpilsētā

Viens no visnozīmīgākiem kultūrvēsturiskiem skatiem Kuldīgā ir skats uz vecpilsētu no Pārventas krasta un no vecā ķieģeļu tilta. Pārventas skatu izmaiņām, vēsturiskā griezumā, izsekojams ir līdz 18.gs. Ventas ielejā vēsturiskos grafiskos attēlos un ainavu gleznojumos pilsētas apbūves ir redzama. Šajos skatos, bez apbūves, vēl  redzami žogi, nelieli koki, krūmi un noejas.

 

Patreiz skatos pārsvarā dominē ar kokiem blīvi aizauguši Ventas krasti. Tie nav Kuldīgai raksturīgi un pievilcīgi skati. Esošās kompozīcijās vien dominē homogēna zaļa koku siena.

Nākotnē nozīmīgi ir atklāt skatu uz vecpilsētas apbūvi, pakāpeniski veidojot ainavas skatu gleznieciskumu, komponējot to ar ainavu glezniecībai raksturīgo kompozīciju un telpiskumu. Skatu veidojot, nepietiek vien izcirst visus esošos kokus, bet pārdomāti to darīt. Nepieciešams saudzēt esošos krūmus un papildināt ar jauniem Kuldīgai raksturīgiem krūmu grupu stādījumiem, kā piemēram, ar dažādiem ceriņiem un jasmīniem.

 

Iecerētais skats uz sarkano ķieģeļu tiltu pār Ventu Kuldīgas vecpilsētā

 

Arī skatā no parka pie Alekšupītes virzienā uz veco ķieģeļu tiltu ainavas skats ir neizteiksmīgs un aizaudzis ar viendabīgu koku un krūmu sienu. Alekšupītes krastā daži koki ir nokaltuši.

Nākotnē arī šo skatu ir svarīgi atklāt vecā ķieģeļu tilta virzienā. Bez tam Alekšupītes krastā būtu saglabājamas kvalitatīvākās esošās kļavas un dekoratīvie krūmi. Šāda koku un krūmu josla vizuāli virzītu skatienu uz tiltu. Līdzās saglabātai koku un krūmu joslai, ir paredzēta taka gar Alekšupītes krastu virzienā uz skata platformu.

 

Skiču konkurss “Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija, Kuldīgā”

 

Rumbas dārzs “Rummel garten” Ventas krastā Kuldīgas vecpilsētā

 

 

Daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

 

 

Sporta laukuma rekonstrukcija Vilgāles ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

 

 

Skices ēdināšanas kompleksam Šveicē